Wat is de Socratisch Dialoog Training?

In deze training leer je een socratisch gesprek te modereren, een gesprekstechniek waarin deelnemers in staat worden gesteld om collectieve kennis en wijsheid te genereren. De Socratische dialoog methode is geschikt voor onderwijs, business and voor elke maatschappelijk culturele organisatie: Het leent zich voor elk mogelijk  thema of domein.

Als moderator breng je de groep in een proces van  luisteren, je brengt een context van gezamenlijk denken tot stand en er wordt een collectieve intelligentie gevormd.

Dit proces vereist een gedisciplineerde methode van dialoog voeren; deze gedisciplineerde methode realiseert  een sterk moreel kader waarin een ieder zich vrij voelt om bij te dragen aan het gezamenlijke denkproces.

Door deze morele context en strakke regels ontstaat er een unieke eenheid die buitelen de gebruikelijke paden kan gaan bewegen,er ontstaat een emergente intelligente.

Het is evident dat een moderator eerst ook zelf een onderzoek op zijn haar eigen denken en handelen en voelen heeft uitgevoerd. Ook dit aspect is onderdeel van de training.

We hopen u te ontmoeten in Spanje.

Vriendelijke groet,

Humberto Schwab & Miguel Harbers